Wszystkie zamieszczone na stronie materiały tekstowe, graficzne, audio i audiowizualne

oraz ich elementy podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z 1994 r.).

Kopiowanie, używanie lub rozpowszechnianie całości lub części tych materiałów w jakiejkolwiek formie

nie jest możliwe bez pisemnej zgody Fundacji.